SMART Centra en Corona

De Wilde Ganzen verhogen uw donatie

Wash bucket systeem in Zambia
Vrouwen in Niger krijgen les in het maken van een Wash bottle, een goedkope optie om handen te wassen.

In Afrika nemen de problemen toe door het Corona virus. Collega Jim McGill, de manager van het SMART Centre (water training centrum) in Niamey de hoofdstad van Niger, melde dat het aantal begrafenissen sterk groeit. In Niger en andere landen is er meer dan ooit grote behoefte aan betaalbare water voorziening voor hygiene zoals handen wassen. Waar mogelijk helpen nu SMART centra in Tanzania, Malawi, Zambia, Mozambique, Ethiopie, Kenya en Niger in het trainen van lokale bedrijfjes in het maken van handwas opties zoals Wash buckets (25 Euro), Tippy Taps (2 Euro) en Wash bottles. Dat laatste kunnen families zelf maken van een plastic water flesje. Hiermee kan men met 0.25 liter water handen wassen en… het kost niets, alleen training. Waar geen veilig water is verspreidt men huishoud waterfilters. (Veilig drinkwater is belangrijk voor het immuun systeem). Naast handwas opties blijft men ook bezig met het boren van waterputten en het maken van Touwpompen. Een put en een pomp voor ca 50 mensen kost gemiddeld 800 Euro inclusief transport, training ed.

Een aanvraag voor een project van het SMART centrum Malawi is goedgekeurd door de Wilde Ganzen en we gaan aanvragen indienen voor andere landen. Donaties voor goedgekeurde projecten worden dan door Wilde Ganzen met 50% verhoogd. De mensen en bedrijfjes die getraind worden om producten te maken gaan door, ook na de crises. Het is het principe;
Een beetje vis maar ook een hengel en,… kennis de hengel te maken

Vind u dit een goede aanpak en wilt u helpen?
Doneer dan op rekening ; NL14TRIO 0379222256 met vermelding Corona actie
Wilt u meer informatie? Mail dan naar henkholtslag49@gmail.com
www.stichtingsmartcentre.nl